Pkgsrc 2023 Q3

Pkgsrc 2023 Q3

Tym razem bez zbędenj zwłoki - Trzecie kwartalne, a ogólnie już 80 wydanie stabilnych wersji oprogramowania w pkgsrc zostało wydane.

Od wydania pkgsrc-2023Q2 dodano 199 pakietów, usunięto 174,
i zaktualizowano 2199 (do 1503 różnych pakietów).  Obejmowały one
27 aktualizacji pakietów Go, 101 Perl, 558 Python i 263 Ruby.

W wydaniu 2023Q3 pojawiły się następujące nowości:

 • hwprobe 1.6
 • opensmtpd 7.3.0p1 (i metapakiet opensmtpd-filters)
 • spotifyd 0.3.5
 • qt6-qtwayland 6.5.2
 • wxPython 4.2.1
 • duża liczba pakietów KDE powiązanych z 23.04.3.

Godne uwagi aktualizacje:

 • boost 1.83.0
 • CMake 3.27.6
 • Emacs 29
 • Firefox 117.0.1
 • Ghostscript 10.01.2
 • Go 1.21.0 (domyślną wersją pozostaje 1.20)
 • HarfBuzz 8.1.1
 • MariaDB 10.11.4
 • matrix-synapse 1.91.2
 • MongoDB 6.0.8
 • NodeJS 20.7.0
 • pkgin 23.8.1
 • Postgis 3.4.0
 • PostgreSQL 16.0
 • Thunderbird 115.1.1
 • Rust 1.70.0
 • SQLite 3.43.1
 • Squid 6.3
 • timescaledb 2.11.2

Jak zawsze, wiele pakietów zostało zaktualizowanych do najnowszych wersji.  Przykłady obejmują:

 • Firefox ESR 102.13.0
 • Go 1.19.13, 1.20.8
 • MariaDB 10.5.21, 10.6.14
 • Nextcloud 27.0.2 (i 26.0.5 do użytku podczas aktualizacji)
 • NodeJS 16.20.2, 18.18.0
 • PostgreSQL 11.21, 12.16, 13.12, 14.9, 15.4
 • Thunderbird 115.1.1
 • Rust 1.70.0
 • SQLite 3.43.1
 • Squid 6.3
 • timescaledb 2.11.2

Jak zawsze, wiele pakietów zostało zaktualizowanych względem
w stosunku do mikro wydań upstream.  Przykłady obejmują:

 • Firefox ESR 102.13.0
 • Go 1.19.13, 1.20.8
 • MariaDB 10.5.21, 10.6.14
 • Nextcloud 27.0.2 (i 26.0.5 do użytku podczas aktualizacji)
 • NodeJS 16.20.2, 18.18.0
 • PostgreSQL 11.21, 12.16, 13.12, 14.9, 15.4
 • Python 3.8.17, 3.9.17, 3.10.12, 3.11.4
 • qgis 3.28.11
 • Qt6 6.5.2
 • Xfce4 (zaktualizowano niektóre komponenty rdzenia i wtyczki)

W tej gałęzi żegnamy się z:

 • Django 1.4 i 2
 • Firefox 91
 • gst-plugins0.10
 • KDE Telepathy
 • Python 3.7
 • Ruby 3.0
 • Ruby on Rails 5.2 i 6.0
 • wxGTK28 i py-wxWidgets

Zmiany w infrastrukturze pkgsrc:

 • Domyślną wersją emacsa jest teraz 28.
 • Domyślną wersją PostgreSQL jest teraz 14.
 • Domyślną wersją Pythona jest teraz 3.11.
 • Logika wyboru kompilatora została znacznie ulepszona, oddzielając koncepcje
  wymagające wariantu języka (np. C++17), wymagające innych
  funkcji (np. std::filesystem), konieczności wymuszenia --std=, ponieważ
  upstream tego nie robi, oraz potrzebę konkretnej wersji gcc z innych powodów.
 • Wsparcie dla crossbuildingu zostało znacząco poprawione.
 • Należy pamiętać, że wiele pakietów nie kompiluje się na NetBSD 8 i innych systemach z nie najnowszymi kompilatorami.  Użytkownicy, którzy chcą uruchomić te programy powinni zaktualizować swój system operacyjny do najnowszej wersji.
 • Istnieje około 1000 mniej możliwych do zbudowania pakietów dla i386 vs
  x86_64, przynajmniej na NetBSD.  Osoby używające i386 na sprzęcie
  obsługują x86_64 mogą chcieć uaktualnić do NetBSD/x86_64.

Jak zwykle, update całego drzewa pkgsrc można wykonać przerz CVS - polecana metoda, uprzednio archiwizując poprzednią wersję jeżeli zależy nam na poprzednich paczkach (/usr/pkgsrc/packages/All) i źródłach (/usr/pkgsrc/distfiles):

cd /usr && cvs -q -z2 -d anoncvs@anoncvs.NetBSD.org:/cvsroot checkout -r pkgsrc-2023Q3 -P pkgsrc

Ewentualnie pobrać najnowsze archiwum, ale należy pamietać, że rozpakowanie go do istniejacego katalogu pkgsrc nie skasuje plików, które powinny zostać skasowane, i całe drzewo nie będzie funkcjonowało poprawnie.