Pkgsrc 2023 Q1

Pkgsrc 2023 Q1

Pierwsze w tym roku kwartalne wydanie pkgsrc ujrzało światło dzienne.

Od wydania pkgsrc-2022Q4, 244 pakiety zostały dodane, 39 usunięte, i przeprowadzono 2154 aktualizacji pakietów (do 1487 unikalnych pakietów)

Obejmują one 363 Ruby, 361 Python, 150 Haskell, 58 perl5, i 5 PHP.

Aby najszybciej użyć lub zaktualizować istniejący drzewo pkgsrc an działającym systemie, najlepiej użyć tego one liner'a:

cd /usr && cvs -q -z2 -d anoncvs@anoncvs.NetBSD.org:/cvsroot checkout -r pkgsrc-2023Q1 -P pkgsrc