Pkgsrc 2023Q4

Pkgsrc 2023Q4

Deweloperzy pkgsrc z dumą ogłaszają 81. kwartalne wydanie pkgsrc, wieloplatformowego systemu instalacji oprogramowania ze źródeł.


Pkgsrc zawiera ponad 27 000 pakietów, z różnym wsparciem dla 23 różnych systemów operacyjnych.


Więcej informacji na temat samego pkgsrc można znaleźć na stronie
https://www.pkgsrc.org/


Od wydania pkgsrc-2023Q3 dodano 221 pakietów, usunięto 171,
i przetworzono 2574 aktualizacje (do 1732 różnych pakietów). Obejmowały one
w 44 Go, 211 Haskell, 109 Perl, 863 Python i 111 Ruby.

W wydaniu 2023Q4 z zadowoleniem przyjmujemy następujące godne uwagi pakiety:

- p5-Net-OAuth2 0.67
- flang 16.0.6
- many Haskell packages
- tailspin 2.2.0
- chezscheme 9.9.9alpha2023.11.03
- argyllcms 3.0.2
- duckdb 0.9.2
- terrapin-scanner 1.0.3

Z zadowoleniem przyjmujemy następujące istotne aktualizacje:

- boost 1.83.0
- CMake 3.28.1
- Django 4.2.6
- Firefox 120.0.1
- Firefox ESR 115
- GHC 9.6.3
- Ghostscript 10.02.2
- kdevelop 23.04.3
- llvm/clang 16.0.6
- LXQt 1.4.0
- matrix-synapse 1.98.0
- NodeJS 21.4.0
- openjdk 21.0.1.12
- PHP 8.3.0
- Python 3.12 (nie wszystkie paczki pythona już działaja z ta wersja!)
- Rust 1.73.0
- SQLite 3.44.2
- Squid 6.6
- xen{kernel,tools} 4.18

Jak zawsze, wiele pakietów zostało zaktualizowanych w stosunku do swoich mikro wydań. Przykłady obejmują:

- Go 1.20.12, 1.21.5
- MATE (niektóre główne komponenty)
- Nextcloud 27.1.4
- NodeJS 18.18.2, 20.9.0
- PostgreSQL 11.21, 12.16, 13.12, 14.9, 15.4
- Python 3.8.17, 3.9.17, 3.10.12, 3.11.4
- qgis 3.28.13
- Qt6 6.6.1
- Thunderbird 115.5.1
- Xfce4 (niektóre paczki główne i pluginy)

W tym wydaniu, żegnamy następujące pakiety:

- różne paczki Gnome 2 (wraz z packagekit i policykit)
- NodeJS 14xentk
- promscale
- xen{kernel,tools} 4.13

Zmiany w infrastrukturze pkgsrc i uwagi:

 • Kilka paczek zostało złożone w paczki typu -base. Jakkolwiek w rezultacie jest bardziej przejrzyście, to przy aktualizacji może być konieczność siłowego usunięcia niektórych paczek samodzielnych, które teraz są w zestawie podstawowym. Można do tego użyć pkg_delete -f. Manager pakietów pkgin powinien poradzić sobie z paczki pythonowymi. Mowa o następujących paczkach:

  * cairo: cairo-gobject
  * python: py-cElementTree py-curses py-cursespanel py-expat
  py-readline py-sqlite3
 • W przypadku niektórych pakietów pliki zostały przeniesione między sobą, co również ciągnie za sobą konieczność wykonana: pkg_delete -f:

  * pyNN-cairo and py-cairo-shared
 • rust nie działa od teraz na NetBSD 8 z powodu większych wymagań co do kompilatora. W teorii można by zastosować jakieś obejście, ale nikt tego jeszcze nie dokonał.
 • To wydanie będzie ostatnim dla którego będą dostępne pakiety binarne dla NetBSD 8. NetBSD 8 właśnie zakańcza cykl życia i byciu na wsparciu. (5,5 roku od wydania). Co więcej wsparcie NetBSD 8 w pkgsrc, zostanie wyłączone natychmiast po wydaniu NetBSD 10. Takie działanie pozowli zachować plan "pkgsrc wspiera obecne i poprzednie wydanie NetBSD". Ostrzega się użytkowników, aby nie oczekiwali, że „ostatni raz na kwartał będziemy robić”. wydanie obsługujące je po NetBSD 10". To jest ostatnie kwartalne wydanie z paczkami binarnymi dla NetBSD 8 przed wydaniem NetBSD 10 - kiedykolwiek by ono miało nastąpić.
 • Jest o około 1000 mniej pakietów do zbudowania dla i386 w porównaniu do x86_64, przynajmniej na NetBSD. Ci, którzy używają i386 na sprzęcie obsługuje x86_64, mogą chcieć dokonać aktualizacji do NetBSD/x86_64.

Instrukcje dotyczące korzystania z menedżera pakietów binarnych można znaleźć pod adresem https://pkgin.net, a sam pkgsrc można pobrać za pomocą CVS, pliku tar, lub z mirrorów. Zobacz https://www.netbsd.org/docs/pkgsrc/getting.html po instrukcje. Nazwa tagu dla 2023Q4 to „pkgsrc-2023Q4”.