Pkgsrc 2024Q2

Pkgsrc 2024Q2

83 kwartalne wydanie pkgsrc jest juz dostępne pod tagiem pkgsrc-2024Q2

Jak zawsze, najszybciej wymienić drzewo pkgsrc przy pomocy cvs, np takim oneline'rem:

cd /usr && cvs -q -z2 -d anoncvs@anoncvs.NetBSD.org:/cvsroot checkout -r pkgsrc-2024Q2 -P pkgsrc

Od czasu wydania pkgsrc-2024Q1 dodano 203 pakiety, 1742
pakietów zostało zaktualizowanych (z 2586 aktualizacjami), w tym specyficzne dla języka aktualizacje: 37 Go, 131 Haskell, 70 Perl, 8 PHP, 802 Python, 227 Ruby.
124 pakiety zostały usunięte.

W wydaniu 2024Q2 witamy następujące godne uwagi dodatkowe pakiety:

- amarok 3.0.0
- kf6 (KDE Frameworks 6)
- syncstorage-rs 0.17.0

Witamy następujące godne uwagi aktualizacje:

- Asterisk 21.2.0
- boost 1.85.0
- CMake 3.29.6
- Firefox 126.0
- ffmpeg 7.0
- ghc 9.8.2
- icewm 3.5.0
- matrix-synapse 1.109.0
- nginx 1.26.1
- NodeJS 22.3.0
- postfix 3.9.0n
- qgis 3.34.7
- Rust 1.76.0
- SQLite 3.46.0
- Unifi 8.2.93
- xz 5.6.2

Jak zawsze, wiele pakietów zostało zaktualizowanych w stosunku do
mikro wydań upstream. Przykłady obejmują:

- Firefox (ESR) 115.12.0
- Go 1.21.11, 1.22.4
- MariaDB 10.5.24, 10.6.17, 10.11.7
- Nextcloud 28.0.6
- NodeJS 18.20.3, 20.14.0
- PHP 8.1.29, 8.3.8, 8.2.20
- PostgreSQL 12.19, 13.15, 14.12, 15.7, 16.3
- Python 3.11.9, 3.12.4
- Qt6 6.7.1
- Thunderbird 115.7.0

W tej gałęzi żegnamy się z:

- wieloma pakietami dla Pythona 2.7, które nie są już potrzebne/użyteczne
- Thunderbird 52, 68, 78

Zmiany w infrastrukturze pkgsrc i uwagi:

- domyślna wersja emacsa została zaktualizowana do 29
- Projekt Rust bardzo często wydaje nowe wersje. Te
wymagają bezpośrednio poprzedniej wersji do kompilacji, i mają
coraz większe trudności na platformach mniejszościowych. Ta gałąź
pkgsrc zawiera 1.76.0, podczas gdy 1.79.0 jest aktualna. Użytkownicy pkgsrc
na platformach innych niż dominujące są ostrzegani, że z wyjątkiem
dominujących platform, programy zależne od Rust mogą być trudne do
zbudowanie.